homepage

Online přihlášky

POKUD VÁS BUDE SPORTOVAT VÍCE (TJ. VÍCE NEŽ 1 ÚČASTNÍK VÝZVY), ZVOLTE SI  PROSÍM SVÉHO ZÁSTUPCE.  PŘI VYPLNĚNÍ NÁM STAČÍ POUZE 1 KONTAKTNÍ ÚDAJ, NENÍ TEDY TŘEBA VYPLŇOVAT KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA VÝZVY...